Skip navigation

Disclaimer

Deze website is met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat de informatie welke op deze website wordt gepubliceerd, onvolledig en/of onjuist is. Hiervoor kan Getru Bedrijven geen aansprakelijkheid aanvaarden. De informatie op de website kan zonder nadere kennisgeving gewijzigd worden. Dit kan betekenen dat de website en/of de achterliggende applicaties tijdelijk niet beschikbaar zijn. Getru Bedrijven aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade (direct of indirect) op welke wijze ook ontstaan, als gevolg van het gebruik van de op de website aanwezige informatie.

Op al onze overeenkomsten, aanbiedingen en werkzaamheden, zijn van toepassing al naar gelang van het karakter van die overeenkomsten, aanbiedingen en werkzaamheden, hetzij de bevrachtingsvoorwaarden 1952, hetzij de Nederlandse Expeditievoorwaarden, hetzij de Algemene Vervoerscondities 1983 laatste versie, hetzij de bepalingen van CMR, hetzij de algemene voorwaarden van Transport en Logistiek Nederland, gedeponeerd op 1 juli 1977 ter griffie van de arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage, laatste versie, hetzij de algemene voorwaarden van Getru Koeltransport B.V. gedeponeerd onder nummer B. 97100 bij de Kamer van Koophandel en fabrieken voor Rijnland te Leiden.

2018 Getru Bedrijven